SENIORENSOCIËTEIT 'ST. JOZEF' PEY
Home
Weekagenda
Het bestuur
FOTO'S en nieuws
Kalender
Najaarsreis 2019
Onze activiteiten
Contactformulier
Gastenboek
Koersbaltoernooi2014


U bent bezoeker nummer:

 

De vereniging houdt de navolgende vaste activiteiten:

1. Contactdagen:
Normaliter vindt op donderdag om de 14 dagen de contactmiddag plaats in het patronaat te Pey. Aanvang 14.00 uur. De middag wordt dan geopend en vervolgens wordt er vlaai en koffie geserveerd. Daarna volgen 8 rondes kienen, het pauzekienen en vervolgens weer 8 rondes kienen. De middag wordt dan om 17.30 afgesloten. Alle leden kunnen met een extra bus het Patronaat bereiken en na afloop brengt de bus hen weer thuis. De kosten bedragen € 1.00 per rit v.v.

2. Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
In het kader Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.) organiseert de vereniging een aantal activiteiten:

* Op maandag is Gymmen in de Sportzaal Pey naast de Patricius-school. Er wordt gesport van 13:30 uur tot 14:30 uur.
* Dinsdags is in het patronaat volksdansen. De volksdansgroep begint om 13.30 uur en eindigt om 14.45 uur. Tussendoor Wordt koffie geserveerd.
* Voorts kent de vereniging nog het koersballen. Het koersen is ook in het patronaat en wel op dinsdag van 15.00 uur tot 17.30 uur en op donderdag, om de 14 dagen van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Dit zijn de donderdagen, waarop geen contactdag is. Deelnemers aan vorengenoemde activiteiten betalen (bovenop de contributie) een maandelijkse/kwartaal-bijdrage.
De tekorten worden aangevuld uit de verenigingskas.
* Naast het vorenstaande, is op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur kaarten in de bar van het Patronaat. In het algemeen wordt het spel hoogjassen gespeeld.
Deelnemers hieraan betalen een jaarlijkse bijdrage.

 

Naast de vaste activiteiten zijn er ook nog:

* Bustochten. Dagtrips (2 of 3 x per jaar) of langere vakanties.
* St. Jozefviering. Dit is de jaarlijkse feestmiddag die in principe wordt gehouden op zaterdag na 19 maart (=St. Jozef).
* Fietstochten. Op maandagavond om 17.30 uur in de vakantieperiode. Vertrek vanaf het Patronaat.
* Het sinterklaasfeest. Alle leden ontvangen dan een attentie van de Sint.
* De jaarvergadering. in februari, voorafgaande aan een contactmiddag.

 

KOERSBALLEN.

Foto's behalen kampioenschap koersballen december 2007
 

Eindstand 2007 in PDF-formaat

Stand competitie maart 2008 in PDF-formaat

WAT IS KOERSBALLEN?

Koersbal is van oorsprong een Australische sport en lijkt enigszins op " jeu de boules ".
Omstreeks 1980 is de sport overgewaaid naar Europa . Bewegen is gezond en daarom wordt
In het kader van " Meer bewegen voor Ouderen " steeds meer koersbal gespeeld.
Koersbal is een balspel dat binnen wordt gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter.
Er spelen 2 teams van 2 personen tegen elkaar.
Het ene team met 4 zwarte en het andere met 4 bruine ballen.
De bedoeling van het spel is , net als bij "jeu de boules " om de ballen zo
dicht mogelijk te rollen bij de jack , het witte doelballetje.
De ballen rollen echter niet in een rechte baan , maar in een boog.
Dit komt omdat het zwaartepunt van de koersballen niet in het midden zit.
Daardoor is koersbal leuk , maar zeker in het begin ook moeilijk.
Iedereen kan het leren en zal gauw ervaren dat koersbal vooral een gezellig
maar ook een verrassend spel is.
Er is geen kracht voor nodig , zodat iedereen gelijke kansen heeft.

Spelregels :

Algemeen
1) De bedoeling van het spel is de koersballen zo dicht mogelijk bij de jack te spelen.
2) Alle koersballen dienen gerold te worden ; erg belangrijk !!!
3) Het team met de zwarte ballen begint met het witte balletje over de "middenlijn" te rollen.
Lukt dit niet of rolt de jack van de mat, dan moet het andere paar het proberen.
4) Als de jack tot stilstand is gekomen, wordt het gelegd midden op de mat waar het tot stilstand kwam.
5) Wordt het balletje door beide teams foutief gerold dan wordt het op het streepje net voor de lijn geplaatst voor het dubbelscorevak.
6) Wordt het balletje door een koersbal weggestoten dan blijft het liggen op zijn nieuwe plek.
7) Wordt het balletje van de mat gestoten, dan wordt het zo dicht mogelijk bij de rand van het speelveld geplaatst daar waar het balletje het speelveld heeft verlaten.

Spelen koersballen:

Speelvolgorde is: afwisselend rollen met zwarte of bruine koersbal.
De laatste te rollen bal is een bruine en heel vaak is die de winnaar !!!

Puntentelling:


De koersbal die het dichtst bij de jack ligt, krijgt een punt.
Deze bal wordt dan weggehaald en dan ga je kijken welke bal nu het dichtst ligt bij de jack.
Is deze bal van dezelfde partij dan krijgt deze er een punt bij.
Is deze bal van de tegenpartij dan stopt de puntentelling.

Dubbelscorevak:

Aan het einde van de mat ligt het dubbelscorevak.
Wanneer een speler de jack raakt wanneer deze in het dubbelscorevak komt,
krijgt dit paar een extra punt. Dit geldt ook als de jack bij het in spel brengen in het dubbelscore vak komt.
Voor ons zijn dat de bekende kruisjes.

Dit zijn ongeveer de spelregels. Niet allemaal , maar je zult de regels in de praktijk gemakkelijk en heel gauw leren.

 

Contactpersonen diverse activiteiten:

 

M . V . B . O .   ( S P O R T Z A A L   P E Y ) 

Contactpersoon: Lenie Kirkels
Adres: Willibrordusstraat 20
6102 AP Pey
Tel.nr.: 0475-484011

Leidster: Mw. Dirks
Adres: Imkerstraat 29
Echt
Tel.nr.: 0475-483100


       

V O L K S D A N S E N   ( P A T R O N A A T ) 

 

Contactpersonen:

Mw. Lenie Kirkels
Adres: Willibrordusstraat 20

6102 AP Pey Tel: 0475-484011

 

KOERSBALLEN (PATRONAAT)

Contactpersoon:
Herman Theuniszen 

Adres: Schrijnewerkerstraat 8, 6114 XH Susteren, Tel, 046-4266916

Email: hermantheuniszen@hotmail.com

 

(Realisatie en Webdesign - Ger Vergoossen)